מה זה תפילין שימושא רבה ולמה הוא משמש?

התפילין הם אחד הפריטים החשובים ביותר בחייו של כל יהודי. הנחת תפילין היא פעולה שאותה מבצעים בכל בוקר, והחשיבות שלה גדולה במיוחד. בדרך שבה התפילין בנויות יש כמה מחלוקת הלכתיות מעניינות, שהובילו לכך שישנם כיום כמה סוגי תפילין. אנחנו כאן כדי להציג לכם את כל מה שצריך לדעת על תפילין שימושא רבה, ועבור מה הוא נועד.

רש"י ורבינו תם

ישנה מחלוקת עתיקת יומין בין פרשני התלמוד כיצד יש לסדר את הפרשיות השונות. הסידורים הידועים ביותר הם של רש"י, שהוא הסידור הנפוץ ביותר, ושל רבינו תם שהיה נכדו של רש"י. כל יהודי מניח תפילין של רש"י וישנם כאלה שמניחים גם תפילין של רבנו תם. המחלוקת הזו כנראה עתיקה יותר מהזמן של רש"י ורבינו תם אולם היא נקראת על שמם. כמובן שישנן מחלוקות רבות בהלכות תפילין, אולם דווקא ביחס למחלוקת רש"י ורבינו תם לא מעט נהגו להניח תפילין לפי שתי השיטות. התפילין הראשונות שאותן מניחים הן אלו שמסודרות על פי שיטת רש"י ולאחריהן מניחים את התפילין לפי שיטת ר"ת. ישנה דעה נוספת שמובאת ביחס לסידור הפרשיות והיא דעה שמופיעה בחיבור העוסק בהלכות תפילין שהוא ספר שנקרא שימושא רבה.

מבנה התפילין

כדי להבין היטב מהם בדיוק תפילין שימושא רבה, חשוב להבין קודם כל כיצד בנויות התפילין. התפילין בנויות מקופסאות שעשויות מעור של בהמה כאשר לתוך הקופסאות מוכנסות 4 פרשיות מסוימות מהתורה שכתובות בדיו על קלף. בתפילין של יד הפרשיות נכתבות על קלף אחד ברצף, ואילו בתפילין של ראש הפרשיות נכתבות כל אחת על קלף אחד ומוכנסות לתאים נפרדים. לא ברור מדברי הגמרא מה בדיוק הסדר שבו יש להכניס את הפרשיות אל הבתים, והספק הזה הוביל לאחת המחלוקת הידועות ביותר בתלמוד, ובהלכה היהודית כולה.

שימושא רבה

שימושא רבה הוא חיבור העוסק בהלכות תפילין. מדובר על חיבור עתיק יומין מתקופת הגאונים שלא ברור לגמרי מי חיבר אותו. החיבור הגיע אלינו בעקבות כך שרבינו אשר, אחד מהפוסקים החשובים ביותר בתקופת הראשונים מביא אותו בסוף הלכות תפילין שלו. לאור העובדה שלא ידוע מי חיבר את הספר, במהלך הדורות הפוסקים התלבטו עד כמה ניתן לקבל את דעתו של השימושא רבה.

הבעיה החריפה במיוחד במקרים שבהם השימושא רבה סותר את דברי התלמוד, מה שגרם ללא מעט ראשונים לומר שאין לקבל את דברי השימושא רבה במקום שבו הוא חולק על התלמוד. מכל מקום, סבירות גבוהה היא שמחברו של הספר לא היה אחד מראשי ישיבות הגאונים אלא תלמיד צעיר יותר.

מה זה תפילין שימושא רבה ולמה הוא משמש?

הנחת תפילין שימושא רבה

לפי אחת ההבנות בפסיקה של השימושא רבה, סדר הפרשיות בתפילין שונה מהסדר של רש"י ורבינו תם גם יחד, מה שמוביל לכך שלמעשה יש פה סדר חדש. לאור העובדה שהשימושא רבה הם למעשה תפילין נוספות מלבד תפילין של רש"י ורבינו תם, לא רבים נוהגים להניח את התפילין הללו. מי שמניח תפילין כאלו בדרך כלל עושה זאת בתפילת המנחה, לאחר שבתפילת שחרית הוא מניח תפילין של רש"י ורבינו תם.

לסיכום

שימושא רבה אלו תפילין שמסודרות בצורה מיוחדת, על פי הבנה שנמצאת בספר שימושא רבה. הסידור של פרשיות התפילין לפי השימושא רבה שונה מזה של רש"י ורבינו תם מה שהוביל במרוצת הדורות לכך שיש מי שהניח גם את התפילין הללו בנוסף לתפילין שמסודרות לפי שיטת רש"י ורבינו תם כדי לצאת ידי חובת כל השיטות. הנחת תפילין שימושא רבה נעשית בדרך כלל בתפילת המנחה.

נגישות
גלילה לראש העמוד